Over Coach Boulevard – Coach Boulevard

Over Coach Boulevard

Achtergrond

Coach Boulevard is een gerenommeerd opleidingsinstituut waar verantwoord vakmanschap hoog in het vaandel staat.

Coach Boulevard is in 2003 opgericht door Marijke Lingsma. Zij wordt alom beschouwd als toonaangevend voor het coachvak in Nederland, zeker waar het gaat om teamcoaching.
Zij schrijft en werkt sinds 2002 samen met Aty Boers die vanaf 2020 directeur is van Coach Boulevard.

Ook andere ervaren coaches zijn al langere tijd als coachopleider verbonden aan Coach Boulevard, terwijl ze daarnaast in de beroepspraktijk werkzaam zijn.
Co-creatie en leren van en met elkaar is een belangrijk motto. Daarbij delen we een voorkeur voor het systeemgerichte en het progressiegerichte gedachtengoed.

Vanuit die inspiratie en een stevige theoretische basis hebben we veel praktisch toepasbare methoden, werkmodellen en denkwijzen ontwikkeld en die vertaald naar inspirerende lesdagen.
En we blijven ontwikkelen en ons gedachtengoed delen: er verschijnen regelmatig nieuwe publicaties en congresbijdragen.

Eigenheid in coaching

Uniek aan opleidingen bij Coach Boulevard is dat je leert vanuit je eigen stijl en achtergrond aan te sluiten bij de alledaagse interactie in het hier-en-nu waarbij je de relatie weet te leggen met ‘wat de bedoeling’ is. Want daar ligt wat ons betreft de sleutel tot ontwikkelen, het vergroten van het leervermogen van individu, team en organisatie.
Of hij nou gaat om individuele coaching, teamcoaching, leiderschapscoaching of organisatiecoaching: het gaat er om vanuit de dynamieken van sociale systemen waar te nemen, te analyseren en feedback te geven.

De kracht van de Coach Boulevard benadering blijkt ook uit het feit dat veel van onze opdrachtgevers graag werken met onze afgestudeerden en hun onderscheidende competenties herkennen.

Dynamische leerprocessen en eigenaarschap waar het hoort

Ons uitgangspunt is dat coaching niet stopt bij het opdoen van inzicht, het gaat om de betekenisvolle bijdragen die van daaruit ontstaan. We focussen ons daarbij in verhouding tot andere coachopleiders naast wat er in mensen gebeurt ook sterk op wat er tussen mensen gebeurt.

We zien coachen als tijdelijk een eindje met iemand -een systeem- meelopen en zo zien we opleiden eigenlijk ook. Daarom zijn onze opleiders meer coaches van leerprocessen dan dat ze trainer zijn. Aansluiten bij het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling.

Onze deelnemers leren wat ze in huis hebben optimaal in te zetten voor het ondersteunen van anderen in hun ontwikkeling. Daarbij gaan we ervan uit dat deelnemers oké zijn zoals ze zijn, maar ook dat ze bereid zijn naar zichzelf te kijken waar hun eigen ‘makke’ de leerprocessen van anderen in de weg zit.

Daarbij past ons unieke leerconcept waarbij opleidingen zijn opgebouwd uit bouwblokken en waarbij veel optioneel materiaal wordt aangereikt. Dit om deelnemers optimale regie op hun eigen leerprocessen te geven.

Registraties & certificeringen

Cedeo

Stichting Cedeo is een onafhankelijke, door de overheid erkende, keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.

Sinds 2011 is Coach Boulevard Cedeo erkend. Cedeo onderzoekt tweejaarlijks of onze opleidingen nog aan alle vereisten voldoet. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de tevredenheid bij onze deelnemers en opdrachtgevers. In 2021 kregen we daarbij de hoogste waardering ooit!


Post-HBO

Alle Opleidingen van Coach Boulevard zijn geregistreerd in het register post-hbo-opleidingen. De opleidingen voldoen aan de eisen van dit register aan het niveau van de deelnemer (hbo werk- en denkniveau), het opleidingskundig-niveau, de toetsen en beoordelingen. Coach Boulevard heeft een krachtige adviescommissie en heeft dan ook zeer goede waarderingen van de CPION ontvangen. De opleidingen worden ieder jaar geëvalueerd en door middel van verbeter/actiepunten bijgesteld. Na afronding van onze erkende opleidingen kun je, op aanvraag, via CB een post-hbo-diploma ontvangen.


ST!R

St!R (STIchting Registratie) is het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland, beroepsverenigingen overstijgend. Het register is een keurmerk voor kwaliteit. Het geeft ook inzicht in beschikbare specialisaties én de opleidingen die op het gebied van professioneel begeleiden erkend zijn. Met een registratie bij St!R heeft een coach een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor cliënten en opdrachtgevers. Deze opleidingen zijn erkend door St!R:

 • Erkende opleiding Professionele Coaching
 • Erkende opleiding Teamcoaching
 • Erkende opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching

Met het instituutscertificaat van Coach Boulevard, regel je je registratie bij St!R zelf https://www.stir.nu/registreren.

Ben je eenmaal geregistreerd bij de ST!R dan kun je bij Coach Boulevard terecht voor door de ST!R erkende PE-punten.


NOBCO

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland.

NOCO is aangesloten bij het European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Dit is het instituut dat het European Individual Accreditation (EIA), een Europees kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches uitgeeft.
NOBCO biedt ook opleiders de mogelijkheid dit kwaliteitskeurmerk te verstrekken en deelnemers te toetsen op alle vereisten. Coach Boulevard heeft hier niet voor gekozen.

Als je een opleiding hebt gevolgd bij Coach Boulevard kun je je wel aansluiten bij NOBCO en daar een certificering aanvragen. Onze opleidingen bieden daar een goede basis voor omdat we ons richten op het door NOBCO vereiste competentieprofiel.

Als je onze opleiding Basiscoaching gevolgd hebt, heb je een goede basis voor NOBCO foundation. Voor NOBCO practisioner zijn minimaal 3 aanvullende lesdagen vereist. Deze zesdaagse vind je terug als ‘Practisioner individuele coaching’. Nog mooier is om de 11-daagse professionele coaching te volgen.

Ben je eenmaal EIA-coach dan kun je via Coach Boulevard de voor de verlenging van je registratie vereiste PE (Permanente Educatie) punten behalen.

zie ook https://www.nobco.nl/ik-ben-een-coach


SRPO

Sinds februari 2017 zijn de opleidingen van Coach Boulevard opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die de gecertificeerde opleiding(en) volgen, kunnen hiermee (deel)thema’s afronden voor de herregistratie. Met het uploaden van het Instituutscertificaat van CB, kun je de betreffende (deel)thema’s afronden.

Post-hbo-opleiding Individuele Coaching
Professionaliseringsthema: Persoonlijk leiderschap

Post-hbo-opleiding Teamcoaching
Professionaliseringsthema: Persoonlijk leiderschap

Deelthema(s):

 • Professionele leergemeenschap (uit: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
 • Omgaan met verschillen als team (uit: Omgaan met verschillen).

Post-hbo-opleiding Professionele Coaching
Professionaliseringsthema: Persoonlijk leiderschap

Deelthema:

 • Omgaan met verschillen als team (uit: Omgaan met verschillen).

Post-hbo-opleiding Agile-lean teamcoaching
Professionaliseringsthema(s):

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven aan verandering

Deelthema(s):

 • Organisatie van de school (uit: Regie en Strategie)
 • Inrichten van het onderwijs (uit: Regie en Strategie)
 • Professionele leergemeenschap (uit: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
 • Omgaan met verschillen als team (uit: Omgaan met verschillen).