Veelgestelde vragen – Coach Boulevard

Veelgestelde vragen

Als je je aan het oriënteren bent op een opleiding

Welke registraties of certificaten kan ik behalen?

Onze post-HBO opleidingen hebben de bewezen kwaliteit om zonder aanvullende eisen te worden gecertificeerd door het CPION,Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederlanden geregistreerd in het register post-hbo-opleidingen. De opleidingen Professionele Coaching, Teamcoaching en Individuele en Teamcoaching zijn St!R-erkend. Dat betekent dat je je na het behalen van ons instituutscertificaat direct kunt registreren als erkend Coach bij de St!R. NOBCO erkend de kwaliteit van onze opleidingen. Bij de NOBCO volg je echter nog een apart traject om ook bij de NOBCO-geregistreerd te worden.

Waarom zie ik niet staan dat Coach Boulevard opleidingen leiden tot NOBCO-accreditatie?

Voor een NOBCO-erkenning is een professionele opleiding maar één van de onderdelen. Daarnaast is oa een aantal jaar aantoonbare ervaring nodig en uitvoering van (aantoonbaar betaalde) uitgevoerde coachtrajecten inclusief evaluaties met naam en toenaam. 

Bij heraccreditie vanaf 1 januari 2022 is opleiders gevraagd een keuze te maken om ook dat praktijkgedeelte en andere vereiste elementen te begeleiden en te controleren. Het alternatief is om mensen zelf de aanvraag bij NOBCO te laten doen waarbij ze zelf hun opleidingsdeel verantwoorden. Als Coach Boulevard hebben we voor dat laatste gekozen. Dit allereerst om principiële redenen. Want wat ons betreft is beoordeling door een onafhankelijke beroepsverenigingen juist goed. Daarnaast merkten we dat in praktijk veel van onze deelnemers eerst wel extra betaalden voor NOBCO maar uiteindelijk toch niet voor NOBCO kozen, ook vanwege relatief hoge jaarlijkse kosten. Die zijn met name passend voor dienstverlening richting vrijgevestigde individuele coaches, minder voor interne coaches. 

Wel blijven we in onze opleidingen aansluiten bij wat NOBCO vraagt (qua competenties, leerjournaals, intervisie etc). Voor NOBCO foundation biedt de opleiding basiscoaching dat fundament, voor NOBCO practioner volg je daarnaast IC1-IC4 (beide onderdeel van de PC en IC/TC opleidingen). De aanvraag voor accreditatie doe je vervolgens rechtstreeks bij de NOBCO. 

Meer info nodig? Aarzel dan niet om ons te bellen. 

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

Wanneer je al coach ervaring hebt, of al eerder relevante opleidingen hebt gevolgd, kom je eventueel in aanmerking voor een vrijstelling voor een of meerdere lesdagen. Dit beoordelen wij naar aanleiding van een EVC-formulier. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In dat formulier toetsen we jouw verworven competenties tegenover de onderdelen van onze lesdagen. Na de retournering van het ingevulde EVC-formulier zal de Examencommissie beoordelen of de EVC’s aanleiding zijn voor een vrijstelling, met een onderbouwing van waarom wel of niet. EVC’s op basis van eerdere opleidingen kunnen aangevraagd tot 5 jaar na het met goed gevolg doorlopen hiervan.

Wat onderscheidt Coach Boulevard van andere aanbieders?

Wat ons typeert is een nuchtere benadering van coaching die ‘doen wat werkt’ fundeert in stevige-theorie die in veel eigenpublicaties is vastgelegd. Waaronder het door Coach Boulevard ontwikkelde fundament van de 5 Kritieke Succesfactoren voor coaching. Wij onderscheiden ons ook door een accent op de systeem gerichte benadering. Dat betekent ook dat individuele coaches bij Coach Boulevard-via de opleiding professionele coaching-nadrukkelijk leren het systeem van de coach mee te nemen in hun coaching. Voor wat betreft de leerprocessen van onze deelnemers vind en wij het van belang deelnemers veel ruimte te bieden in het inrichten van en regie nemen op hun eigen leerproces. We volgende filosofie van ‘flip the classroom’, waarbij je vooraf toegang krijgt tot alle relevante theorie en materiaal om daar tijdens lesdagen actief mee aan de slag te gaan. Waar we ons verder in onderscheiden is de kwaliteit en vakkundigheid van onze coach opleiders. Die noemen we bewust geen trainers omdat het accent niet ligt op lesgeven maar op deelnemers begeleiden in leerprocessen.

Hoe vrij ben ik in het inrichten van mijn programma? 

Bij optimale regie op eigen leerprocessen hoort ook optimale regie in de volgorde van leren en het tempo van volgen van lesdagen. Wel kunnen en zullen we je hier uiteraard in adviseren om je te helpen een goede flow in je leerproces te houden.

Overig

Wat zijn de algemene voorwaarden?

Klik hier voor onze algemene voorwaarden

Heb je een klacht?

Klik hier voor onze klachtenprocedure

Heb jij een nieuwe of niet zo veelgestelde vraag aan ons?

Neem contact op, we zijn 5 dagen per week telefonisch (030-2519195) en per mail (info@coachboulevard.nl) beschikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur.