Weer 2 jaar Cedeo-erkend – Coach Boulevard

Actueel

Weer 2 jaar Cedeo-erkend

Hoera, weer 2 jaar Cedeo-erkend!

In de afgelopen maanden voerde Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek uit naar de open opleidingen en de maatwerk opleiding van Coach Boulevard. Dit onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. En…we ontvingen een prachtig rapport met lovende commentaren. Bij de maatwerk opleidingen gaf 98% en bij de open opleiding 99% van de geïnterviewden aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met onze opleidingen, dienstverlening en organisatie. Daarmee zijn wij weer twee jaar Cedeo-erkend.

Enthousiaste respondenten

We zijn heel blij met dit rapport en de commentaren. Hieronder een paar fragmenten uit het rapport:
De coachopleiders werden geprezen: “Over de opleiders/trainers die door Coachboulevard worden ingezet, zijn alle respondenten enthousiast. Twintig procent geeft hier zelfs de hoogst mogelijke score van “zeer tevreden”. De trainers worden gewaardeerd om hun professionaliteit en de manier waarop ze de stof overbrengen. “De docent wist waar hij over sprak en kon dit larderen met interessante voorbeelden. Hierdoor worden situaties en de uitleg die hierbij wordt gegeven veel levendiger en duidelijker. Dat is een groot pluspunt van de trainers van Coachboulevard,” aldus een van deze tevreden deelnemers.”


Ook kregen we veel complimenten over hoe we omgingen met de corona-beperkingen: “Coachboulevard is heel erg proactief omgegaan met de beperkingen die er golden rondom corona. En wat ik heel fijn vond, is dat ze ons heel goed op de hoogte hebben gehouden van de voortgang. Ze deden echt hun best om te roeien met de riemen die er op dat moment waren en dat hebben ze naar mijn idee heel erg goed gedaan!”.

Het was een leerzame opleiding waarbij je zeer zeker niet achterover kon leunen. Er werd echt inzet verwacht en juist door zo’n actieve werkhouding neem je veel meer op.

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 

Ook werd er in het rapport een samenvatting over de gehele tevredenheid over de opleiding geschreven: “Uit het onderzoek naar een aantal open opleidingen van Coachboulevard komt een grote tevredenheid onder de referenten naar voren. Zij zijn tevreden over de opleiding die ze hebben afgenomen en dit is onder meer te danken aan de persoonlijke benadering van Coachboulevard: “In de voorgesprekken werd er goed geluisterd naar mijn wensen en werd er op een constructieve manier besproken wat de mogelijkheden waren”. De opleidingen zelf hebben voor de referenten het gewenste resultaat opgeleverd: “Met de theorie, de oefeningen en de tools die tijdens de opleiding werden verstrekt, kon ik goed uit de voeten. Dit heeft goed uitgepakt, iedereen was enthousiast en gaf na afloop aan veel geleerd te hebben”. Alle respondenten zijn tevreden over de samenwerking met Coachboulevard en hierdoor zijn ze zeker bereid in de toekomst weer zaken te doen met dit instituut: “Coachboulevard heeft een goede indruk achtergelaten. Als we in de toekomst weer iets op dit vlak zoeken, gaan we zeker weer bij hen kijken”.
 
Wij blijven eraan werken om de tevredenheid bij alle Coachboulevaarders hoog te houden en we zijn trots op dit resultaat. Als je punten ter verbetering hebt, dan horen wij dat graag.