Resultaatgericht teamcoachen in een agile of zelforganiserende context – Coach Boulevard

Actueel

Resultaatgericht teamcoachen in een agile of zelforganiserende context

Een kennismaking met de opleiding Agile-lean teamcoaching – Interview met Aty Boers

Wendbare organisaties hebben sterke, zelfsturende teams nodig. Die ontstaan niet zomaar. Ook zelfsturende teams hebben competente leiders nodig die weten hoe je een team coacht op weg naar teamvolwassenheid. Als begeleider moet je vertrouwd zijn met lean, agile, scrum en de principes van teamcoaching én je moet methode-overstijgend kunnen werken als je team dat nodig heeft. Dit alles en meer komt aan bod in de post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching (ALT) van Coach Boulevard. Programmamanager Hasti van Vliet sprak met coachopleider Aty Boers over de opleiding en wat het betekent om in een agile omgeving leiding te geven aan een zelforganiserend team.

Voor wie is de opleiding Agile-lean teamcoaching (ALT)?

Aty Boers: “De opleiding is voor teamcoaches, projectleiders, consultants en andere veranderaars die organisaties begeleiden bij trajecten gericht op lean, agile of zelforganisatie en daarbij een duurzaam resultaat beogen. Denk aan in- of externe teamcoaches die zich de agile-lean mindset eigen willen maken om zo hun bijdrage aan het stroomlijnen van processen te versterken. Maar ook voor procescoaches, scrummasters en lean en agile coaches die hun impact op teams structureel willen vergroten, is dit de opleiding bij uitstek.”

Waar kun je als teamcoach tegenaan lopen in een agile context?

“Agile biedt veel nieuwe methodes waarmee een team vooruitgang kan boeken op het gebied van zelforganisatie. Ze zijn leuk en leveren successen op. Vaak zien we echter dat het echt zelfstandig en continu vernieuwen en verbeteren binnen teams stagneert. Het blijft dan bij het herhalen van rituelen en zodra er zich een verandering aandient, is het team weer terug bij af. Van aanpassingsvermogen en wendbaarheid blijkt amper sprake. Voor voortdurende ontwikkeling is meer nodig dan alleen deze agile methodes. Het is zaak dat je als begeleider de teamontwikkeling voorop stelt, en niet de methodes op zich. Hoe je dit aanpakt, op een professionele manier, leer je in deze opleiding.”

Wat kun je verwachten van de opleiding?

“Duurzaamheid, wendbaarheid en eigenaarschap zijn de sleutelwoorden voor elk succesvol zelforganiserend team. In de opleiding leer je hoe je teams hierin faciliteert en coacht. Hoe je hen helpt om voortdurend te groeien. Je krijgt hiervoor een palet aan interventies aangereikt die jouw team(s) in staat stellen om steeds weer de volgende betekenisvolle stap te kunnen zetten. Ook leer je kijken naar teams binnen de context van hun organisatie en hoe je die erbij betrekt. Zo kun je het management laten zien wat hun aandeel is in de ontwikkeling van sterke teams.”

Anders kijken en denken

“Naast praktische interventies, leer je ook anders kijken en denken. Je leert een pas op de plaats te maken, je oordeel uit te stellen en te analyseren. Je leert anderen ook hun oordeel uit te stellen waardoor er een echt gesprek op gang kan komen. Je leert afstand te nemen en naar het systeem als geheel te kijken, ook naar wat je niet ziet. Wat gebeurt er onder die ijsberg? Wat is er in het verleden gebeurd? Zijn er dingen die niet worden uitgesproken en hoe krijg ik die alsnog boven tafel? Deze nieuwe mindset verrijkt je interventies en daarmee je handelingsbekwaamheid.”

Blauwe denken en het rode doen

Wat is kenmerkend voor ALT-interventies?

“Wij hebben het graag over zogenaamde paarse interventies, wat een verwijzing is naar het ‘Purple belt’-certificaat. Dat is een mix van het ‘blauwe denken’ en het ‘rode doen’. Het betekent dat je aandacht hebt voor een goede, sterke samenwerking enerzijds en klinkende resultaten anderzijds. Het is een voortdurend afstemmen, zoals in een klant-arena, met een focus op het sámen realiseren. Het gaat er dan niet meer alleen om dat je je klant hoort. Even belangrijk is het dat teamleden onderling naar elkaar luisteren. Als je team leert breder te kijken, voorbij de eigen taak, en steeds afstemming zoekt, bereik je continue ontwikkeling. De methodes die je inzet, zijn dan niet langer eenmalige resultaatgerichte acties, maar leerinterventies die het team verder brengen. Dat geldt voor de methodes uit de agile en lean gereedschapskist maar ook voor de coachingmethodes. Door tegelijkertijd aandacht te hebben voor een goede samenwerking en goede resultaten, creëer je veel kansen om te blijven leren.”

Tijdens de opleiding leer je in professionele bewoordingen, ook tegenover het management, te benoemen wat je ziet.

Hoe leer je de context erbij te betrekken?

“Tijdens de opleiding leer je in professionele bewoordingen, ook tegenover het management, te benoemen wat je ziet. Zo kun je het management bewust maken van hun eigen aandeel, zonder met een beschuldigende vinger te wijzen. Het idee van agile is dat er niet van bovenaf één opgave wordt gegeven, maar dat je je als team afstemt op je omgeving. De teamopgave staat niet vast maar kan veranderen. Teams ontlenen hun bestaansrecht aan die opgave en de bijdrage die ze kunnen leveren aan het grotere geheel. Met dat bestaansrecht moeten ze goed kunnen omgaan. Als je door die bril kijkt, kun je op een heel andere manier het gesprek aangaan.”

Praktische informatie opleiding

De post-hbo erkende opleiding Agile-lean teamcoaching bestaat uit 11 losse lesdagen, die doorgaans om de drie weken plaatsvinden. Per lesdag heb je gemiddeld één dag zelfstudie, zodat je tijdens de lesdagen zelf praktisch aan de slag kunt met oefenen, verankeren en verdiepen. Zo leg je een stevig fundament onder jouw werk als Agile-lean teamcoach. De opleiding ALT wordt ook incompany en op maat aangeboden.

Over Aty Boers

Aty werkt al 25 jaar als consultant aan vraagstukken rond organisatie- en procesverbetering. In haar werk legt ze de verbinding tussen teamcoaching en agile-lean. Ze weet hoe je principes en werkwijzen zo kunt inzetten dat teams eigenaarschap tonen en hun lerend vermogen blijven aanspreken en ontwikkelen. Samen met Marijke Lingsma publiceerde ze meerdere boeken en artikelen op het gebied van proces- en verandermanagement, waaronder De 10 principes van agile-lean teamcoaching en 75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching.