Afronding PHBO Agile-lean teamcoaching – Coach Boulevard

Opleiding

Afronding PHBO Agile-lean teamcoaching

De afronding van de opleiding Agile-lean teamcoach op post-HBO niveau bestaat uit 3 onderdelen met passende begeleiding daar omheen van de programmaleider die vanaf de intake je coach is voor het leerproces richting post-HBO niveau.

Portfolio
Hiermee onderbouw je je leerreis door de opleiding. Vanuit de leerdoelen en ontwikkelambities die zijn besproken tijdens de intake laat je zien op welke manier je je hebt ontwikkeld tot professioneel agile-lean teamcoach.  

Je kijkt terug op de bouwblokken in de vorm van lesdagen en voorbereiding en reflectie daarop, aanvullendde opdrachten, je leerproces in je intervisiegroep én tijdens het leertraject opgedane praktijkervaring en. Je laat zien in staat te zijn tot professioneel reflecteren (single en double loop), waarmee je laat zien ook lerend te kunnen/zullen blijven na afloop van de opleiding.

Eindverslag
Hierin laat je zien in de daadwerkelijke begeleiding van een team het geleerde te kunnen toepassen. De nadruk ligt op het in staat zijn professioneel te onderbouwen -dus gefundeerd vanuit relevante theorie:

  • Waarom je welke interventies inzet.
  • Hoe je in het hier-en-nu met het team je professie laat zien. 
  • Hoe je in staat bent terug te kijken op jouw aandeel in het op gang krijgen van de ontwikkeling van een team en/of van stagnaties daarin. 

Eindgesprek
Op basis van het aangeleverde (en goedgekeurde) eindverslag en je portfolio voer je een professioneel gesprek waarin je jezelf laat zien vanuit het competentie- en beroepsprofiel van de agile-lean teamcoach. Onder andere door professionele reflectie op keuzen in het eindverslag; waarom zo en niet anders gehandeld is.

Met een succesvol eoindgesprek laat je zien te voldoen aan de PHBO-eisen, ontvang je een PHBO-certificaat en kun je je registreren in het register van CPION.  

 

 

 

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Terug naar het programma