Coachen op waarden en drijfveren (IC4 CL3) – Coach Boulevard

Opleiding

Coachen op waarden en drijfveren (IC4 CL3)

  • HBO
  • 525,00
  • Exclusief literatuur

Tijdens deze lesdag staat coachen op drijfveren centraal. In de metafoor van 'de ijsberg' hebben we het dan over 'coachen diep onder de waterlijn'. 

De focus ligt op doorvragen op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. De deelnemer als coach leert een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand. Naast de succesfactor ‘ijsberg’ ligt ook veel aandacht bij het ‘hier-en-nu’, het stilstaan bij en ervaren en benoemen van wat zich aandient. De deelnemer krijgt inzichten in zijn eigen kwaliteiten en drijfveren. In de middag komt het verdiepend coachen aan bod. Aan de hand van thema’s en patronen wordt er geoefend met doorvragen. Double/triple loop reflectie van de coachee staat centraal: wat zegt dit over mij? De basisassumpties van waaruit iemand handelt worden duidelijk met het doorvragen op irrationeel en emotioneel geladen opvattingen en met een verdieping in het model ‘Cirkels van 8’. De begrippen overdracht, tegenoverdracht, introjectie worden ervaren.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma Systeemgericht coachend leiderschap.

Je kunt deze opleiding ook los afnemen.

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma Systeemgericht coachend leiderschap, maar kan ook los afgenomen worden.

Terug naar het programma of Bekijk de planning voor deze losse opleiding