Paarse interventies professioneel onderbouwen (ALT9) – Coach Boulevard

Opleiding

Paarse interventies professioneel onderbouwen (ALT9)

Thema van de dag is het doen van interventies passend bij wat een team te leren heeft vanuit een integraal perspectief. Dus zowel qua interactiecompetenties als qua resultaatgerichtheid. We noemen dat ‘paarse interventies’. Telkens is de vraag “Wat is de eerstvolgende betekenisvolle stap en hoe help ik het team die te zetten”.

Op de lesdag werk je aan het versterken van de systeemblik op teams, versterk je je competenties als begeleider en voegt daar het organisatieperspectief aan toe.

Concepten zoals scrum en agile ‘rituelen’, klantwaarde, waardestroom, prestatie-indicatoren en visueel management worden ingezet in de context van de organisatie als geheel en toegepast in complexere teamsituaties en gaan we in op vragen als: Wat zijn passende werkvormen? Welke interventies zet je wanneer in? Wat zijn kansen waar je bij aan kunt sluiten en wat zijn veel voorkomende valkuilen?

Daarbij leer je hoe je op organisatieniveau kunt kijken naar procesvolwassenheid en proceseigenaarschap en waarom deze begrippen van belang zijn voor het bepalen van passende ‘purple’ interventies in teams.

Je oefent om teams te helpen zich te richten op het voortdurend vergroten van hun eigen adaptie- en aanpassingsvermogen. In de lesdag is veel ruimte voor de inbreng van eigen cases en het oefenen met eigen werkvormen.

Na het volgen van deze lesdag ken/kun je:
• Kritieke succesfactoren van coaching verbinden met resultaatgerichtheid van teams;

 • Het instrument ‘paarse functionele analyse’ toe te passen;

 • Interventies doen in de bredere context van de organisatie;

 • Met een team een meetlat formuleren in de vorm van meetbare en stimulerende

  KWI’s/KPI’s;

 • Onderbouwde keuzes maken uit een groot pallet beschikbare interventies en werkvormen

  passend bij het team en de situatie van dat team;

 • Bewust omgaan met je persoonlijke voorkeuren en valkuilen bij het doen van ‘paarse’

  interventies.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Terug naar het programma