Marijke Lingsma: Wendbare teams hebben wendbare leiders nodig – Coach Boulevard

Actueel

Marijke Lingsma: Wendbare teams hebben wendbare leiders nodig

Werkgevers die op de toekomst voorbereid willen zijn, zullen het roer snel om moeten gooien. Een markt en een bijbehorende vraag verandert in vele sectoren bijna met de week. Het bedrijf van de toekomst moet dus flexibel zijn en kunnen handelen naar de vraag van de markt. Trendwoorden als ‘lean’ en ‘agile’ vallen dan al snel. Marijke Lingsma, algemeen directeur en oprichter van Coach Boulevard legt uit dat het om veel meer dan trendwoorden gaat: “Het denken vanuit agile principes geldt voor iedereen.”

“Toen we tien jaar geleden Coach Boulevard gingen oprichten, hadden we één idee voor ogen: We wilden leerprocessen in organisaties vitaal en inspirerend maken zodat zij continu kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen”, vertelt Lingsma. En eigenlijk ligt daarmee de essentie van agile al op tafel. “De hoofdessentie gaat over het duurzaam ontwikkelen van resultaten en het blijven verbeteren. Altijd met de vraag bezig zijn of er nog een volgende betekenisvolle verbeterstap te zetten is.”
Nu, tien jaar na oprichting, biedt het bedrijf een ruim aanbod aan opleidingen voor managers en professionals. Lingsma en haar collega’s hebben niet stilgezeten: “Ook wij werken agile. Wat dat betreft zijn ook wij eeuwig leerling.”

Agile werken

Moesten bedrijven dan niet altijd al agile werken?
“Ja, dat wordt wel gezegd. Het is ook wel van alle tijden. Men zegt ook wel eens dat het oude wijn is in nieuwe zakken. Maar dat is het niet. Het mooie is dat met agile ook een gemeenschappelijke taal is gecreëerd. Een paar stelregels die door ICT en professionals en management goed te hanteren zijn. Dat vind ik de kracht van agile werken.” 

Is een agile werkwijze binnen elk bedrijf toe te passen?
“Iedereen wil continu verbeteren. En dan niet verbeteren vanuit een perfectionistisch oogpunt, maar meegaan met ontwikkelingen die bij de maatschappij of bij de klanten leven en daarop voortbouwen. Dat is voor elk bedrijf van grote waarde.” 

Geldt dat dan ook voor een eenmanszaak of bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf?
“Maar natuurlijk. Je bent afhankelijk van logistiek, van een goede werkstructuur en een positieve relatie met de markt. Het denken vanuit agile principes geldt voor iedereen, alleen de toepassing ervan is heel verschillend. Een productorganisatie zal het anders aanpakken dan een zakelijke dienstverlener. Mensen denken anders, maar juist die gemeenschappelijke taal sluit aan bij wat nodig is.” 

Manager anno nu

Heb je binnen een agile team een ander type leidinggevende nodig?
“Niet per se een ander type. Je moet andere competenties aanleren. Een van die punten is de acceptatie dat hij, of zij natuurlijk, het niet alleen voor het zeggen heeft. Dat hij juist moet leren hoe de kracht van het team versterkt kan worden. Een leidinggevende zou het team knapper moeten maken dan hij zelf is.” 

Dat kan gewoon dezelfde leidinggevende zijn?
“Voor sommigen lijkt het een stap te ver. Je moet namelijk echt een grote omslag maken. Maar voor sommigen is het een verademing. Men blijkt vaker geschikt te zijn dan op voorhand gedacht wordt. Je moet anders leren kijken naar de omgeving, vanuit het ‘why van de organisatie’; wat heeft het team te leren? Wat kan ik betekenen? Dat zijn vragen die een leidinggevende moet stellen. Die zijn anders, maar dat kun je leren en daar kun je elkaar bij helpen.” 

Maar je zult ook tegen hardnekkige karakters oplopen. Leidinggevenden staan niet altijd bekend om hun flexibiliteit. 
“Als je daar niet in mee wilt gaan, omdat je bijvoorbeeld bijna tegen je pensioen aan zit, dan zou je eigenlijk niet op die positie moeten zitten. Dan moet je eigenlijk naar een adviesrol, omdat je content of expertise nog wel van belang is. Je zou kunnen zeggen: ga een ander niet vermoeien omdat je zelf niet wil leren. Een team kan niet leren als de manager niet wil leren. Als de manager zich bezighoudt met gedragingen uit de vorige eeuw, houdt hij zijn team ook in de vorige eeuw. En hij frustreert het team. Demotiveert. Dat zijn hoge kosten voor een organisatie.” 

Dus met agile en zelflerende teams schaffen we de manager niet af?
“Je hebt nog altijd een manager nodig. Een paar jaar geleden hadden we gezegd van niet, maar heel veel organisaties komen daar nu op terug. Omdat juist een wendbare leider die meegaat, die zich verbindt met wat de teams bezighoudt, tóch noodzakelijk is. De voorwaardelijkheid vanuit het leiderschap is wel essentieel. Of dat betekent dat bedrijven die een grote laag of meerdere lagen van managers hebben gekortwiekt kunnen worden? Mogelijk wel. Nee. Wáárschijnlijk wel.” 

Teamvolwassenheid

Hoe gaan jullie te werk?
“We hebben binnen het kader teamcoaching vier leergangen die van belang zijn. Agile-lean teamcoaching, waarbij je werkt aan teamvolwassenheid en procesvolwassenheid als een geheel. Een conflict is bijvoorbeeld nooit alleen maar een emotioneel conflict tussen twee of meer personen, maar het zegt ook dat de werkprocedures of afspraken niet kloppen. Daarnaast bieden we een korte opleiding Coachend Leiderschap 3.0, waarin de focus op het begeleiden van teams komt te liggen. Vanuit de ‘why’ van de organisatie en je eigen positie die daarin verandert. En dan hebben we nog de erkende en de korte opleiding Teamcoaching, waarbij je leert kijken naar het team als een systeem, patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team en aan te sluiten bij wat betekenisvol is in het hier-en-nu.” 

Komen jullie daarvoor langs bij bedrijven?
“We bieden bij Coach Boulevard twee trajecten aan. Op onze open opleidingen zitten diverse organisaties door elkaar heen. Daar kan iemand van een productorganisatie naast iemand uit de zorg zitten, die naast iemand uit de zakelijke dienstverlening zit. Daardoor wordt iedereen met zijn eigen aannames geconfronteerd, maar krijg je ook meer informatie van anderen. Daarnaast doen we ook incompany’s. Dan komen we, overal in het land, bij bedrijven langs en zien we hoe het er aan toe gaat op de werkvloer. Daar kunnen we dan direct, praktijkgericht op inspelen.” 

Nemen jullie dan direct de hele organisatie onder de loep?
“Bij hele grote organisaties zijn er altijd verschillende afdelingen die een ander ritme aanhouden. Het heeft dan geen zin om voor de hele organisatie hetzelfde neer te zetten, maar de zienswijze van agile is dan wel door de hele organisatie omarmd.”

Bron: https://www.mijnzakengids.nl/wendbare-teams-wendbare-leiders-nodig/