Het ecosysteem van een agile team – Coach Boulevard

Actueel

Het ecosysteem van een agile team

Bepaal je focus als coach: wat heeft het team nodig?

Toonaangevende en inspirerende agile coach, Lyssa Adkins, deelt als spreker en publicist veel van haar kennis en ervaring op het gebied van agile werken. Onderwerp van een van haar laatste workshops was het kijken naar een team als een ecosysteem. Wat is de verbinding van haar visie en het gedachtengoed van Coach Boulevard?

Bij het voorbereiden van een lesdag zoek ik (Rob Groeneveld) als coachopleider altijd naar de samenhang van de inhoud van de lesdag met de actualiteit. Wat maakt het onderwerp in deze tijd relevant? Hoe kan ik deelnemers meenemen en laten aanhaken bij een onderwerp of methodiek? Google is dan altijd een dankbaar startpunt. Wel met een ‘time-box’ hoe lang het zoeken mag duren, want als je eenmaal begint met googelen….

Drie levels van agile coaching

Zo kwam ik bij de voorbereiding van een lesdag uit de driedaagse opleiding Teamcoaching voor Agile Professionals dus uit bij een blog waarin de drie levels van agile coaching door Lyssa Adkins werden beschreven. Het leren kijken op deze drie levels bepaalt je focus als coach. Wat heeft het team nodig?

  1. Ben je de facilitator van de rituelen die horen bij scrum?
  2. Ben je de agile coach die kijkt naar de teamontwikkeling en het ecosysteem waarin het team zich bevindt,
  3. of focus je met name op organisatiecoaching, waarin agile werken kan worden ingezet als strategisch middel, inclusief cultuurverandering en leiderschaps-ontwikkeling?

Een ecosysteem waar een team onderdeel van is, vond ik een mooie beeldspraak en deed me denken aan de kritieke succesfactor Context.

Context en ecosysteem

Bij Coach Boulevard gebruiken we 5 kritieke succesfactoren (KSF) voor coaching. De KSF Context is de basis waaruit de klantvraag zich openbaart. De focus op maximale klantwaarde is belangrijk voor teams. In onze opleidingen vertalen we dit naar het vanzelfsprekend meenemen van de wisselwerking tussen de context (ofwel extern systeem) en het team (ofwel intern systeem), als onderdeel van de analyse die je maakt voordat je aan de slag gaat met een team. In die wisselwerking, alsook in de samenwerking, wordt zichtbaar hoe het team zich in de huidige situatie gedraagt, denkt en voelt. Hiervoor leren deelnemers de KSF IJsberg hanteren, de IJsberg van McClelland. Interessant hierin is de vraag hoe het team de huidige situatie in stand houdt. Een andere interessante vraag uit de Functionele Analyse is; Wat is de ‘winst’ voor het team om te blijven doen wat ze doen? Ofwel: welk rampenscenario wordt daarmee voorkomen? De methodiek Functionele Analyse van Coach Boulevard en de beschrijving ‘ecosysteem’ zijn dus vergelijkbaar.

Lessen uit de natuur

Al wandelend in een van de prachtige bossen rondom Arnhem besefte ik me dat het bos ook een prachtig ecosysteem is, waarin alles wat in het bos samenleeft zich tot elkaar verhoudt en werkt als een organisch systeem. Mijn gedachten dwaalden nog even af naar wat Adkins zegt over het ecosysteem in een team en de volgende vragen kwamen in me op:

  • Als een team een ecosysteem is en ze kijken naar de toekomst, welke zaden laten ze dan rijpen en tot ontwikkeling komen in hun ontwikkeling en welke zaden dragen geen vrucht en zijn daarmee niet relevant voor verdere ontwikkeling?
  • Hoe zorgt het team voor hun energiebalans door een jaar heen? Zoals een boom tot rust komt in de winter, hoe gebruikt een team rustige periodes om te reflecteren en terug te kijken naar teamprocessen en hoe deze te verbeteren zijn?
  • Hoe draagt het huidige gedrag van het team bij aan de evolutie van het team, het natuurlijke proces van continue verbetering?
  • Net als de energie van de zon voor bomen zorgt voor fotosynthese en groei van planten, uit welke krachtbronnen kan een team putten om te zorgen voor groei en ontwikkeling (zoals het inzetten van een teamcoach).

Het stellen van dit type vragen kan een andere impuls geven in een team dan de meer zakelijke procesgerichte vragen. Zo leidde de beeldspraak van Lyssa Adkins tot een andere insteek in het doceren van de Functionele Analyse. Ik ben nu al benieuwd hoe de lesgroep zal reageren als ik aangeef dat we naast coaches eigenlijk ook ‘team-ecologen’ zijn…