Intervisiewaaier – Coach Boulevard

Intervisiewaaier

Door: Marijke Lingsma & Ger van Doorn

De Intervisiewaaier biedt alle ingrediënten voor succesvolle intervisie. Bruikbare, eenvoudige modellen voor intervisie en een heldere beschrijving van: Voorwaarden en uitgangspunten, de belangrijkste vaardigheden en ieders bijdrage en de rolverdeling binnen de groep. Intervisie = Collectieve Reflectie & Eigen Actie. (CREA-Model)

Verschenen in: 2012

Intervisiewaaier