Intervisiecoaching – Coach Boulevard

Intervisiecoaching

Door Ger van Doorn & Ger van Doorn

Een goede intervisiecoach (IC) legt het zwaartepunt van zijn begeleiding in het voortraject. Hij legt de kiemen voor het succes van de groep, door aan te sturen op de juiste voorwaarden voor een effectief leerproces. Voor de intervisiesessies zelf ontwikkelden de auteurs de Case Navigator en het CREA-Model (Collectieve Reflectie & Eigen Actie): ideale hulpmiddelen voor de coach én de groep, die daarmee de meest uiteenlopende werksituaties – speels én serieus – zullen weten te hanteren. Dit boek is geschreven voor wie zich bezighoudt met leerprocessen in groepen, intervisiebegeleiders en studenten begeleidingskunde. Het helpt hen om intervisiegroepen beter te coachen naar de gewenste zelfstandigheid in het leren van en met elkaar.

Een aanrader voor “reflective practioners” op zoek naar een kader, geschreven voor inspirerende auteurs die hun sporen hebben verdiend op het gebied van (team)coaching!

Verschenen in 2012

Intervisiecoaching