75 Werkvormen voor Agile-lean teamcoaching – Coach Boulevard

75 Werkvormen voor Agile-lean teamcoaching

Door Aty Boers & Marijke Lingsma

In de begeleiding naars sterke, zelforganiserende teams is het belangrijk een passende werkvorm in te zetten, aansluitend bij wat een team te leren heeft om stappen te zetten in zijn groei. Dit werkvormenboek biedt deze werkvormen. Onderscheidend is het samenspel van benaderingen vanuit agile, scrum en lean met die van teamcoaching. De werkvormen zijn geordend volgens de Plan-Do-Check-Act-benadering. Bij iedere werkvorm is aangegeven voor welke situatie deze inzetbaar is en welke varianten mogelijk zijn. Ook worden tips gegeven voor het zodanig inzetten van werkvormen dat het eigenaarschap zo veel mogelijk bij het team ligt.

Hoort bij het boek De 10 principes van agile-lean teamcoaching.

Verschenen in: 2018

75 Werkvormen voor Agile-lean teamcoaching