Team start-up 2023: een goed begin is…. – Coach Boulevard

Actueel

Team start-up 2023: een goed begin is….

Goede voornemens, zoals hoeveel kilo eraf, niet roken of drinken voor (on)bepaalde periode, sportschool etc. leiden (zegt men) tot depressies in derde week van januari. Tja, waarom zou je dan aan beginnen? Kan ontwikkeling begin van het jaar ook duurzaam ingezet worden? Ja! Door aandacht en erkenning. Houd het dicht bij huis – benut je eigen ervaring – en benoem kleine, haalbare en betekenisvolle stappen. Dat klinkt niet als veel moeite, dat hebben we in principe in huis.

Plan in de eerste werkweek van januari een uurtje met je team…

Doel: teamgesprek in drie rondes van max 15 minuten.

Benodigdheden: stiften, geeltjes, een stenen schaal, een flipover-papier

Na een check-in van vakantie en feestdagen-gebeurtenissen (max. 15 minuten)

Ronde 1: Wat neem je mee van vorig jaar?

Mooie (team)momenten, om te koesteren, wat staat nog op je netvlies en waarom, waar staat het voor, hoe kun je die ervaringen als team gebruiken in 2020?

Werk bij een grote groep, in subgroepen. Plak geeltjes op een flap-over. (max. 3 minuten)

Werken met geeltjes hebben het voordeel van een reflectief moment inbouwen voor ieder. Voorlezen en op flap laten hangen op centrale plek. Dit is wat je in huis hebt en belangrijk vindt.

Ronde 2: Wat laten we achter in van 2022 (en waarom)?

Ook weer geeltjes; voorlezen, iedereen aan bod, …geen discussie, hooguit informatieve vragen, de geeltjes op een schaal en dan…. de papieren verscheuren of ‘de fik erin’. Weg ermee, in de prullenbak.

Ronde 3: Ieder jaar kent zijn hobbels en bobbels. Wat worden jouw leermomenten (max. 2) en hoe kunnen je collega’s je erbij helpen?

(Zinnen als: wat ik lastig vind is…, wat een valkuil voor mij is…, onder druk kan ik wel eens…)

Ook weer geeltjes, voorlezen, geen discussie. Hooguit bijval.

Als team heb je positieve ervaringen en competenties gedeeld, je hebt als team bewust losgelaten, en er is stilgestaan en interactie benoemd rond teamontwikkeling. 3 x sharing in aandacht en erkenning.

Sluit af met een korte evaluatie.

Coach Boulevard wenst iedereen en jou een gezond werkleven in 2023!