TC1: Teamintake en Functionele Analyse – Coach Boulevard

Opleiding

TC1: Teamintake en Functionele Analyse

  • HBO

Tijdens deze dag het waarnemen en analyseren van groepsdynamieken centraal. Je leert vanuit het grotere geheel te kijken naar subdelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het gaat minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams.
De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Met ook de vraag: hoe zie je je eigen bijdrage?

Wat er tijdnes de dag aan de orde komt/wat de dag je oplevert

  • Je kunt gedrag in interactie waarnemen in termen van voor- en achtergrond.

  • Je kunt dit relateren aan ontwikkelingsfasen van teams en aan teamcompetenties.

  • Je kunt benoemen hoe een team (gezamenlijk) omgaat met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie

  • Je krijgt inzicht hoe teamleden met hun gedrag elkaar beïnvloeden en hoe ze daarmee de huidige situatie in stand houden.

  • Je leert vormgeven aan intakegesprekken met managers en teams

  • Je leert samen met een team hun coach/leer/ontwikkelvragen te formuleren

  • Je kunt een globaal stappenplan maken op basis van een teamcoachvraag en Functionele Analyse

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Teamcoaching.

Terug naar het programma