Van wrijving tot leerproces – Coach Boulevard

Opleiding

Van wrijving tot leerproces

  • 1 lesdag + voorbereiding online
  • MBO+
  • 525,00
  • lesdagcertificaat
  • boeken inbegrepen

Deze lesdag is gewijd aan een bijzondere tak van sport: het begeleiden van conflicten. Een belangrijke taak van een begeleider van teams en organisaties die in beweging zijn. Bij samenwerken en afstemmen hoort botsen. Dat kan zakelijk ongemakkelijk zijn als het (te) persoonlijk, emotioneel en escalerend wordt.

Conflicten geven aan waar werkprocessen en interactie vragen om bijstelling. Ze hebben dus een functie. Conflictvaardig en een conflictwaardige organisatie zijn (kern)competenties die bij een organisatie met een groot aanpassingsvermogen horen. Je krijgt inzicht in je eigen conflictopvattingen en conflictgedrag. De communicatievaardigheden die nodig zijn in relatie tussen de inhoud en proces en de conflicten -die daarbij om diverse redenen, vaak verschillende belangen, ontstaan- worden merkbaar.

Er wordt gewerkt met de escalatietrap van Glasl (2004). Je leert escalaties te herkennen, hoe je conflictpartijen aan de praat krijgt en teams kunt coachen naar meer conflictvaardig gedrag. Vanzelfsprekend komen systeemtheorie en de basisprincipes van coaching ook hier aan de orde.

Jeleert verschillende typen conflicten te onderscheiden en de escalatiefasen te onderkennen. Je leert destructieve interactie  bespreekbaar maken. Je coacht de betrokkenen, al dan niet met spelregels, op hun eigenaarschap voor het proces, op de effecten van hun gedrag, op de voortgang en het resultaat. Je leert conflicten te coachen met behulp van de 5 stappen van conflictcoaching. Kortom: je leert conflicten zien als drempels naar een betere, duurzame communicatie en afstemming.

Nog vragen? Neem contact met ons op

030 251 9195 info@coachboulevard.nl