Praktijkopleiding agile-lean teamcoaching – Coach Boulevard

Opleiding

Praktijkopleiding agile-lean teamcoaching

  • 18-20 dagdelen - 110 SBU
  • MBO+
  • 4.950,00
  • instituutscertificaat

Tijdens deze opleiding volg je delen van de agile-lean teamcoachopleiding vanuit een praktijkgerichte insteek. Je richt je vooral op in het hier-en-nu en het werken met aangereikte handvatten en werkmodellen.
Je wilt verantwoord interventies doen, maar bent minder dan post-HBO-ers gericht op theoretische onderbouwing daarvan.

Je volgt zelfstudiemodules 'agile/scrum voor agile-lean teamcoaches' en 'lean voor agile-lean teamcoaches'. Het behalen of behaald hebben van een scrum/agile en greenbeltcertificering is niet vereist. 

Je volgt verder de onderdelen 'basiscoaching' en 'teams coachen op wendbaarheid' uit de PHBO-leergang agile-lean teamcoaching.

Je rond je opleiding af met een instituutscertificaat. Er zijn daarbij geen vereisten ten aanzien van het opbouwen van een portfolio, het maken van een eindverslag en het houden van een eindgesprek. 
Wel kun je als je wilt meedoen aan intervisie.

Bij uitstek geschikt voor praktisch gerichte scrummasters, projectleiders en leidinggevenden.