PHBO Professionele coaching – Coach Boulevard

Opleiding

PHBO Professionele coaching

  • 11 lesdagen + 2 dagdelen - 313 SBU
  • Post-HBO
  • 6.675,00
  • praktijkassesment

De leergang Professionele coaching is bedoeld voor deelnemers die zich voornamelijk willen richten op individuen. Naast individuele coaching tot op NOBCO-practitioner niveau leer je in deze leergang ook om basisinterventies te doen op teamdynamiek. Dat maakt dat je je ook professioneel kunt verhouden tot en binnen de context van een coachee.

In deze leergang leer je coachen in verschillende (werkgerelateerde) contexten en met verschillende typen coachees.

Daarbij leer je je intuïtie in te zetten als antenne voor verantwoord coachen met de 5 Kritieke Succesfactoren (KSF's) als leidraad. Centraal staat eigenaarschap in de hier-en-nu situatie en het versterken van het leervermogen van de coachee.

Daarbij werk je systeemgericht. Met behulp van het unieke instrument van de 'Functionele Analyse' leer je de wisselwerking tussen coachee en context in kaart te brengen en op basis daarvan betekenisvolle interventies te doen op alle lagen van 'de ijsberg'.

Je leert gedrag in het hier-en-nu te benoemen en te koppelen aan het gewenste gedrag. En ook de wijze waarop de coachee zich met eigen gedachten klemzet, waardoor hij het gewenste gedrag niet kan laten zien.

De post-hbo-erkende Opleiding Professionele Coaching is CRKBO, St!R en CEDEO-erkend.

Deze opleiding geeft je ook een goede basis voor een 'NOBCO-practisioner' accreditatie. Als je ook voldoende praktijkervaring hebt opgedaan en aan de andere eisen voldoet vraag je die accreditatie zelf aan bij de NOBCO. Ter ondersteuning kunnen we je helpen met formats (leerjournaals) die aansluiten bij de vereiste NOBCO-competenties.

Inschrijven

editie oktober 2024

6.750,00

Nog vragen? Neem contact met ons op

030 251 9195 info@coachboulevard.nl