IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract – Coach Boulevard

Opleiding

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

  • HBO
  • Exclusief literatuur

De eerste ontmoeting tussen coach en (a.s.) coachee gaat over het proces van contact en contractering, rekening houdend met verschillende belangen. De deelnemer leert te werken vanuit de 5 stappen van het Coachboulevard Zandlopermodel. Iedere stap krijgt aandacht en wordt specifiek geoefend.

 

Het CB Zandlopermodel staat voor uitzoomen, inzoomen en weer uitzoomen van de coachvraag naar de context. De geformuleerde vraag of probleemstelling in een groter kader plaatsen -in haar werkcontext- en vervolgens inzoomen op essenties aan de hand van het maken van een Functionele Analyse. Wat maakt het probleem tot een probleem voor jou, daarna weer uitzoomen naar het stappenplan aansluitend bij de context? Tevens staat de coach stil bij de vraag of het stappenplan van het coachtraject de gewenste effecten oplevert en of er ook negatieve neveneffecten zijn als resultaat van het stappenplan in de situatie.

Centraal staat de Functionele Analyse: ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden?’. Welke mogelijkheden heeft de coachee in huis en waar kan bij worden aangesloten? Coaching vindt niet in het luchtledige plaats: er is ook altijd een context aanwezig. Hoe kan coaching effectief bijdragen aan wat voor de organisatie belangrijk is? Is de coachvraag levensvatbaar in deze organisatie? Hoe activeert deze context de coachvraag? Dat vraagt van een coach om sensitief te zijn voor wat er in de context speelt, en daar op een constructieve wijze mee om te gaan.

Essentieel is te zorgen voor transfer van het geleerde naar de praktijk door doelen te formuleren en meetbare resultaten te bepalen, door met opdrachten te werken en afspraken te maken (stappenplan). In de afronding hoort de evaluatie en check op de 5 Kritieke Succesfactoren. Diverse valkuilen van de coach komen gedurende deze dag aan bod. Kortom: het eerste coachgesprek is geen coachgesprek, maar is wel bijzonder essentieel en betekenisvol voor een waardevol coachtraject.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma