‘Iedereen zijn eigen coach’, maar dan wel een gecertificeerde! – Coach Boulevard

Actueel

‘Iedereen zijn eigen coach’, maar dan wel een gecertificeerde!

Afgelopen week stond er een artikel in de Volkskrant: ‘ Aantal zelfstandige coaches stijgt explosief- iedereen zijn eigen coach’ (Volkskrant-artikel). Dit artikel geeft woorden aan de zorg van de beroepsorganisaties van gecertificeerde coaches over ‘de wildgroei’ aan coaches. Hier wordt Coach Boulevard blij van, omdat wij staan voor het ‘vak van coach’, met ‘onze poten in de klei staan’, én met passie en plezier coachopleidingen aanbieden. Gecertificeerde opleidingen, welteverstaan. Het artikel in de Volkskrant kunnen wij dan ook van harte onderstrepen.

Coachen is een vak

Het vak van coach is écht een vak. Het is het verschil tussen een goed gesprek en een gesprek dat duurzame effecten heeft omdat het zich laat zien in ander, effectiever gedrag. Vanuit de visie van Coach Boulevard is het als coach belangrijk om coachees, of teams, inzicht te geven in de eigen bijdrage: “Wat doe ik/wat doen wij om de huidige situatie in stand te houden?” Het principe van eigenaarschap is daarin de crux. Waarbij de vraag: “Wat levert het op om te blijven doen wat je doet” inzicht geeft in de psychologische winst van het in stand houden van de huidige situatie. Daarmee krijgen individuen en teams zicht op de eigen patronen.

Knop ‘lerend vermogen’ aan

Van een gecertificeerd coach mag je vragen om dat inzicht in de eigen patronen te laten vertalen naar: Wat dan wel? De knop van het lerend vermogen van de coachee wordt ‘aangezet’. Dat is volgens Coach Boulevard in essentie wat de coach doet: welk lerend vermogen is nodig om in de werkcontext het gewenste gedrag te laten zien? Inclusief de vraag die elke professionele coach zichzelf heeft te stellen: wat vraagt het van mij om deze coachee, of dit team, te helpen leren?

De professionele coach onderscheidt zich door professioneel te werken: als je weet welk lerend vermogen nodig is bij coachees, put je uit je toolkit om modellen en werkwijzen in te zetten die coachees helpen om stap voor stap van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Van professionele coaches mag verwacht worden dat zij beredeneerd en doelbewust handelen. Waarbij theoretische kaders en modellen ingezet worden om dat ondersteunen. Bovendien reflecteert een professionele coach blijvend op het eigen handelen en de effecten daarvan: “reflection in and on action”. Terwijl je aan het werk bent en achteraf.

Van hier-en-nu naar daar-en-dan

In de hier-en-nu van het coachgesprek laten coachees zien wat ze in huis hebben. Daarin ligt de kracht van de door Coach Boulevard-opgeleide coach. In de ‘hier-en-nu’ van het coachgesprek laat de coachee zien en horen hoe hij de situatie in de ‘daar en dan’ van de werkcontext waarin de coachvraag zich afspeelt, in stand houdt. Feedback in de hier-en-nu  levert ter plekke de confrontatie op met de eigen patronen. Door deze bespreekbaar te maken komt de coachee in beweging. Door concrete afspraken te laten formuleren: welk nieuw gedrag wordt in de werkcontext geoefend?

Certificatie bij Coach Boulevard

Het uitgangspunt van Marijke Lingsma, oprichter en directeur van Coach Boulevard, was bij de oprichting om hooggekwalificeerde coachopleidingen aan te bieden. Inmiddels hebben we 5  erkende coachopleidingen (St!R- en Post-hbo gecertificeerd. Bovendien kunnen coaches ook het NOBCO-certificaat behalen binnen Coach Boulevard. Daarmee leverde Coach Boulevard de afgelopen jaren honderden startbekwame, professionele en daarmee gecertificeerde coaches af.