IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract – Coach Boulevard

Opleiding

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

  • HBO

Tijdens deze lesdag staat het proces van contractering centraal, Daarbij is de driehoek coach-coachee leidinggevende/organisatie van belang en moet rekening gehouden worden met verschillende belangen.
De deelnemer leert werken met het Zandlopermodel. Dat richt zich op 'uitzoomen, inzoomen en weer uitzoomen' in de wisselwerking tussen coachvraag en context. Een ander sleutelmodel dat de deelnmer leert hanteren is de Functionele Analyse. Reultaat is een voorzet voor een globaal stappenplan voor een coachtraject.

Centraal staat de Functionele Analyse: ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden?’. Welke mogelijkheden heeft de coachee in huis en waar kan bij worden aangesloten? Coaching vindt niet in het luchtledige plaats: er is ook altijd een context aanwezig. Hoe kan coaching effectief bijdragen aan wat voor de organisatie belangrijk is? Is de coachvraag levensvatbaar in deze organisatie? Hoe activeert deze context de coachvraag? Dat vraagt van een coach om sensitief te zijn voor wat er in de context speelt, en daar op een constructieve wijze mee om te gaan.

Essentieel is te zorgen voor transfer van het geleerde naar de praktijk door doelen te formuleren en meetbare resultaten te bepalen, door met opdrachten te werken en afspraken te maken (stappenplan). In de afronding hoort de evaluatie en check op de 5 Kritieke Succesfactoren. Diverse valkuilen van de coach komen gedurende deze dag aan bod. Kortom: het eerste coachgesprek is geen coachgesprek, maar is wel bijzonder essentieel en betekenisvol voor een waardevol coachtraject.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma