IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract – Coach Boulevard

Opleiding

IC1: Intake: van Coachvraag tot Contract

  • HBO

Tijdens deze lesdag staat de intakefase en het bijbehorende proces van contractering centraal, Daarbij is de driehoek coach-coachee leidinggevende/organisatie van belang en moet rekening gehouden worden met verschillende belangen.
De deelnemer leert werken met het Zandlopermodel. Dat richt zich op 'uitzoomen, inzoomen en weer uitzoomen' in de wisselwerking tussen coachvraag en context. Een ander sleutelmodel dat de deelnemer leert hanteren is de Functionele Analyse. Resultaat zijn heldere doelen en verwachtingen en een voorzet voor een globaal stappenplan voor een coachtraject.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma