BC2: Contextgericht coachen – Coach Boulevard

Opleiding

BC2: Contextgericht coachen

 • HBO
 • Exclusief literatuur

Op deze dag staat de interactie tussen coachee/team en context centraal. Want juist in die interactie zijn vanuit het systeemdenken allerlei sleutels voor betekenisvolle beweging en ontwikkeling te vinden. Daarbij besteden we aandacht aan de wisselwerking tussen inter-persoonlijk en intra-persoonlijk coachen. Van uitzoomen (‘de kaart is niet het gebied’) naar inzoomen (ijsberg van de persoon) en weer uitzoomen (acties plaatsen in de context).

Tijdens de lesdag wordt geoefend aan de hand van opdrachten en eigen praktijksituaties en krijg je feedback die aansluit bij jouw leerbehoeften.

Modellen/methoden die oa (meer of minder uitgebreid) aan de orde komen zijn:

 • Inschatten van ontwikkelingsniveaus  (Hersey & Blanchard)
 • Proactief coachen
 • Progressiegericht feedback geven
 • ORA-model (Van Reekum)
 • Werken met perspectiefwisselingen
 • GROW
 • STARR-T

Na het volgen van deze lesdag ken/kun je:

 • Proactief coachen. De coachee heeft bijvoorbeeld geen last van zijn gedrag, de omgeving wel. Wat kun je doen?
 • Gedrag in de hier-en-nu situatie herkennen, te benoemen en te relateren aan wat er binnen de organisatie verwacht wordt, gelet op de visie van de organisatie.
 • Kijken vanuit de vraag ‘Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden?’ 

 

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Teamcoaching.

Terug naar het programma