Coachen op waarden en drijfveren (IC4) – Coach Boulevard

Opleiding

Coachen op waarden en drijfveren (IC4)

  • HBO
  • 525,00
  • Exclusief literatuur

Tijdens deze lesdag staat coachen op drijfveren centraal. In de metafoor van 'de ijsberg' hebben we het dan over 'coachen diep onder de waterlijn'. 

De focus ligt op doorvragen op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. De deelnemer als coach leert een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand. Naast de succesfactor ‘ijsberg’ ligt ook veel aandacht bij het ‘hier-en-nu’, het stilstaan bij en ervaren en benoemen van wat zich aandient. De deelnemer krijgt inzichten in zijn eigen kwaliteiten en drijfveren. In de middag komt het verdiepend coachen aan bod. Aan de hand van thema’s en patronen wordt er geoefend met doorvragen. Bateson waarschuwt voor de gevaren/effecten van triple loop reflectie. Wij hanteren dan ook een double/triple loop reflectie. De double/triple loop reflectie van de coachee staat centraal: wat zegt dit over mij? De basisassumpties van waaruit iemand handelt worden duidelijk met het doorvragen op irrationeel en emotioneel geladen opvattingen en met een verdieping in het model ‘Cirkels van 8’. De begrippen overdracht, tegenoverdracht, introjectie worden ervaren.

Inschrijven

27-03-2023

525,00
Utrecht

08-09-2023

525,00
Utrecht Aristo

19-01-2024

525,00
Utrecht Aristo