IC4: Coachen op waarden en drijfveren – Coach Boulevard

Opleiding

IC4: Coachen op waarden en drijfveren

  • HBO
  • Exclusief literatuur

(3e niveau ijsberg)

Tijdens deze lesdag staat coachen op opvattingen centraal. In de metafoor van 'de ijsberg' hebben we het dan over 'coachen onder de waterlijn'. 

Centraal staat het coachen onder de waterlijn van de ijsberg (metafoor): niveau van waarden en drijfveren/ motieven. Het kernkwadrant is een krachtig vertrekpunt om inzicht te verkrijgen op eigen persoonskenmerken. Vanuit de test van Schein maken we een koppeling met drijfveren. In de ochtend staat het bevragen op kwaliteiten en drijfveren centraal.

De focus ligt op doorvragen op wat iemand drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. De deelnemer als coach leert een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand. Naast de succesfactor ‘ijsberg’ ligt ook veel aandacht bij het ‘hier-en-nu’, het stilstaan bij en ervaren en benoemen van wat zich aandient. De deelnemer krijgt inzichten in zijn eigen kwaliteiten en drijfveren. In de middag komt het verdiepend coachen aan bod. Aan de hand van thema’s en patronen wordt er geoefend met doorvragen. Bateson waarschuwt voor de gevaren/effecten van triple loop reflectie. Wij hanteren dan ook een double/triple loop reflectie. De double/triple loop reflectie van de coachee staat centraal: wat zegt dit over mij? De basisassumpties van waaruit iemand handelt worden duidelijk met het doorvragen op irrationeel en emotioneel geladen opvattingen en met een verdieping in het model ‘Cirkels van 8’. De begrippen overdracht, tegenoverdracht, introjectie worden ervaren.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma