IC2: Coachen op gedrag in de context – Coach Boulevard

Opleiding

IC2: Coachen op gedrag in de context

  • HBO
  • Exclusief literatuur

Centraal staat het coachen boven de waterlijn van de ijsberg (metafoor): het gedrag en het effect ervan op de interactie. Gedrag en interactie zijn verbonden met waarnemen en (dus) het hier-en-nu. Coachen op gedrag en interactie blijkt een goede werkwijze te zijn, maar is voor veel managers, medewerkers en coaches een lastige materie. De deelnemer leert competenties waar te nemen, wat de meerwaarde is van competenties als effectieve en communiceerbare meetlat en waarom competenties met ijsbergen worden vergeleken.

De opbouw van een competentiegesprek komt aan bod. Je werkt o.a. met de oefening Persoonlijk Competentieprofiel als Coach om in de praktijk snel onderscheidend gedrag en opvattingen boven tafel te krijgen. Je leert een koppeling met de leerstijlen van Kolb te maken. Het verschil tussen intentie en hoe gedrag overkomt bij anderen wordt expliciet gemaakt. De deelnemer leert hoe hij de hier-en-nu situatie optimaal kan benutten door goed waar te nemen en deze te benoemen in relatie met competent gedrag (meetlat en context).

In de middag staat het hier-en-nu centraal. Er wordt geoefend met een CoCo-gesprek (Coachen op Competentieontwikkeling) aan de hand van het PAIR-model. In het tweede deel van de middag oefent de deelnemer met praktijksimulaties d.m.v. dramatechnieken om de coachee in het hier-en-nu letterlijk te laten oefenen met adequaat gedrag. De coachee krijgt inzicht in zijn eigen bijdrage aan de kritieke situatie om vervolgens dit eigen gedrag adequaat bij te sturen.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma