Coachen op gedrag in de context (IC2) – Coach Boulevard

Opleiding

Coachen op gedrag in de context (IC2)

  • HBO
  • Exclusief literatuur

Tijdens deze lesdag staat coachen op gedrag centraal. In de metafoor van 'de ijsberg' hebben we het dan over 'coachen boven de waterlijn'. Daarbij is de blik systeemgericht: het effect van gedrag op interactie. Gedrag en interactie zijn verbonden met waarnemen van competenties en (dus) met het hier-en-nu. De opbouw van een competentiegesprek komt aan bod aan de hand van het PAIR-model. De deelnemer leert simulaties in te zetten om de coachee te laten oefenen met adequaat gedrag. De coachee krijgt inzicht in zijn eigen bijdrage aan de kritieke situatie om het eigen gedrag adequaat te kunnen bijsturen.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Individuele- & teamcoaching.

Terug naar het programma