Agile-lean teamcoaching in praktijk (ALT8) – Coach Boulevard

Opleiding

Agile-lean teamcoaching in praktijk (ALT8)

Deze dag heeft een bijzonder karakter. Als leergroep wordt een praktijksimulatie doorlopen waarin deelnemers rouleren in de rol van begeleider en zo hun competenties als agile-lean teamcoach laten zien.

Centraal staat hoe met behulp van agile-leanteamcoaching een team begeleid kan worden om zelforganiserend tot verbetering te komen.

Daarbij ervaren deelnemers in praktijk hoe principes van lean organiseren ook voor teams in administratieve omgevingen van nut kan zijn.
Je ervaart aan de lijve de mogelijkheden en valkuilen bij het met een team werken aan het verbeteren van hun eigen processen.

Van jou wordt verwacht met jouw interventies professioneel verantwoord aan te sluiten bij het proces in de groep. Je krijgt feedback op jouw begeleidingswijze door deelnemers en coachopleiders.

Na het volgen van deze lesdag ken/kun je:

  • In een concrete praktijksituatie zowel werkprocessen als teamprocessen herkennen;

  • Teams helpen beweging te krijgen in een niet soepel lopend proces;

  • Herkennen hoe lastig het voor teams is uitzoomend te kijken processen;

  • Werken met weekstarts als verbetermotor;

  • Principes van lean organiseren herkennen en toepassen in praktijk;

  • Reflecteren op je eigen voorkeurstijlen in begeleiding en het effect daarvan op een team.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Terug naar het programma