Van groep tot volwassen team (ALT4) – Coach Boulevard

Opleiding

Van groep tot volwassen team (ALT4)

Het thema van deze lesdag is de teamcoachblik op teams en op issues die spelen in teams.

Centraal staat het waarnemen van groepsdynamiek tussen teamleden vanuit systeemdenken. De focus ligt op hoe de huidige situatie met elkaar in stand wordt gehouden. Het gaat dus minder om het individu en juist meer om de verbinding tussen de delen, de interactie tussen individuen en teams. Hoe gaan zij gezamenlijk om met de succesfactoren meetlat, eigenaarschap, context, ijsberg en hier-en-nu situatie? Hoe verhoudt teamvolwassenheid zich met proceseigenaarschap?

Je leert gedrag in de interactie waar te nemen in termen van voor- en achtergrond. Jij leert te kijken hoe de teamleden elkaar met hun gedrag beïnvloeden, hoe zij daarmee de huidige situatie in stand houden en leert te interveniëren op de interactie in de hier-en-nu situatie. Dat is even wennen.

Je leert hoe de ontwikkelingsfasen van een groep naar een team verlopen, en leert een Functionele Analyse (F.A.) te maken, gebaseerd op observatie en uitspraken van betrokkenen.

De basis voor circulaire vragen stellen wordt gelegd.

Onderdeel van programma

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Deze opleiding volgen?

Deze opleiding is onderdeel van het programma PHBO Agile-lean teamcoaching.

Terug naar het programma